[linux-dvb] Wrong GCC?

Jan Johansson j2 at mupp.net
Sat Feb 3 00:59:22 CET 2007


Feb  2 20:04:43 cookiemonster kernel: v4l1_compat: version magic
'2.6.15-1-686 686 gcc-4.1' should be '2.6.15-1-686 686 gcc-4.0'

I guess I need to tell make which GCC to use, but how?

-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.
More information about the linux-dvb mailing list