[linux-dvb] No frontend attached?

Jan Johansson j2 at mupp.net
Sat Feb 3 17:01:41 CET 2007


>dvb-usb: no frontend was attached by 'LITE-ON USB2.0 DVB-T Tuner'

Hey, the solution was to incorporate
http://linuxtv.org/hg/~mkrufky/megasky/  now I have a frontend :)

-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.
More information about the linux-dvb mailing list